Bevar Sankt Birgitta Kirke

Bevar Sankt Birgitta Kirke i Maribo

Foto: Den blå Sankt Birgitta

 

Bevaringsforeningen Sankt Birgitta i Maribo

 

Den 117 år gamle katolske kirke i Mariagade blev lukket d. 28. august 2014. Bispedømmet havde gennem et ingenørfirma vurderet at kirken var i fare for at styrte sammen.

En arbejdsgruppe fra menigheden fik et andet ingenørfirma til at se på kirken, og man vurderede at kirken kunne stå mange år endnu.

 

Der blev derfor dannet en Bevaringsforening d. 29. september 2015, som vil prøve at få kirken genåbnet.

 

Bevaringsforeningen har følgende formålsparagraf:

Bevare Sankt Birgitta Kirke som kirke for den katolske menighed, Sankt Birgitta Kloster og Sankt Birgitta Skole.

Kirken kan også åbnes for relevante kulturelle formål som foredrag, musik og sang.

Formålet søges opnået gennem fremskaffelse af økonomiske midler og evt. frivillig arbejdskraft til istandsættelse af kirken - og efterfølgende som tilskud til kirkens drift.

Klik på billedet for at se det i større format

Støt Bevaringsforeningen med dit medlemskab

Medlemskontingent 300 kr. årligt pr. prs.

Firmakontingent 500 kr. årligt

Kan indbetales til foreningens bankkonto i Lollands Bank

 

6520 - 0002670150

 

Efter overførsel af kontingent send venligst en mail til flg.adresse: vennersminde@live.dk

med angivelse af navn, adresse, telefonummer og e-mail

 

1. års medlemskab gælder frem til 31. december 2016

Kontingentbeløbet kan også indbetales enten til kasserer Jørgen Hansen Jaszczak eller til formand Jan Tvangsø.

 

Ved foreningens opløsning inden påbegyndelse af kirkens renovering, og inden nye ingenørrapporter er igangsat, skal alle donationer, som er højere end 1000 kr. betales tilbage.

Øvrige aktiver og midler fordeles mellem den selvejende institution "Polakkasernen ved Tågerup" og evt. andre formål efter bestyrelsens afgørelse.

Foreningens opløsning